Wat doet Furé

Furé:

 • Onderzoekt;
  • Bekijkt de (thuis) situatie
  • Luistert naar de situatie
  • Onderzoekt de situatie, m.n. fysiek en indien al aanwezig ook het hulpmiddel
 • Legt het gevonden vast in een verslag;
 • Analyseert;
 • Adviseert;
 • Indiceert de oplossingsrichting;
 • Maakt een voorstel met doelstelling(en);
 • Realiseert;
 • Begeleidt / traint / instrueert ;
 • Evalueert;
 • Voert de regie, indien gewenst;

Wat is er bijzonder aan de diensten van Furé

De klant is nog klant! Bij de complexe zitproblemen wordt een verslag van de situatie met het probleem, het onderzoek, de oplossingsrichting en een voorstel met de te realiseren doelstellingen afgegeven. Indien er naast realisatie ook een stukje begeleiding of aanpassing van de houding gedurende het traject moet worden gegeven, wordt er ook een planning bijgeleverd.

Het klinkt allemaal erg clichématig, maar de revalidatietechniek is een kennis- en ervaringsbranche, waarbij enorm veel zaken bij elkaar komen:

 • de nieuwe of de veranderde situatie, lichamelijk, geestelijk en de (directe) omgeving;
 • wat is de situatie, wat is er haalbaar of niet haalbaar, wat kan er veranderd worden, niet alleen door hulpmiddelen, maar ook d.m.v. training / begeleiding / therapie;
 • de verschillende hulpmiddelen, zowel in functie, gewicht, grootte, stabiliteit, duurzaamheid, binnengebruik, buitengebruik, meeneembaarheid enz;
 • het multidisciplinaire proces, waarbij de diverse begeleiders, behandelaars en instanties gefocust dienen samen te werken ter verkrijging van goed resultaat;

Alle deze items zijn dynamisch en veranderen continu. Furé helpt u de weg te vinden in deze wirwar van aanbieders en gegevens

Contact

Dwergheuvel 24
5685 AH Best
T: 0499 310401
F: 0499 310401
M: 06 11211240 info@fure.nl Contactformulier

Wij Bellen U